طرح فیل برای تکه دوزی

درخواست حذف این مطلب
طرحی از یک فیل را در این پست می بینید که برای تکه دوزی با دست و یا تکه دوزی با چرخ می تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. این طرح که نمونه دوخته شده آن را در سایت و وبلاگ شب افروز، بر روی روتختی بچه می بینید؛ می تواند در اندازه های متفاوت بر روی هرچیزی مانند لباس، روبالشی، ، پیش بند و.... نیز قابل استفاده باشد. شما نیز امتحان کنید، سخت نیست!!!